Snooa

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja voimassa olevan tietosuojalain mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä:

Snooa Helsinki LKV Oy
Y-tunnus: 2489275-2


Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

Snooa Helsinki LKV Oy
Juha Kallahti
p. 0405309179
 • Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Snooa Helsinki LKV Oy käsittelee henkilötietoja yksittäisten välitystoimeksiantojen ja muiden vastaavien toimeksiantojen hoitamiseen liittyen. Snooa Helsinki LKV Oy käyttää toiminnassaan ja henkilötietojen käsittelyssään Alma Mediapartners Oy:n Kivi-Kiinteistönvälitysjärjestelmää, jonka tietokantoihin henkilötiedot ovat teknisesti tallennettu. Alma Mediapartners Oy/Alma Median tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://www.almamedia.fi/tietosuoja.

  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 • Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, henkilötiedot, yhteystiedot, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja toimeksiantoon liittyvät tiedot.

  Tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta toimeksiannon päättymisestä. Rahanpesulain mukaisia tietoja säilytetään viisi (5) vuotta.
 • Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista toimeksiantojen hoitamiseen liittyvissä tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  Kauppahinta- ja kaupan kohteen muita tietoja (ei kuitenkaan henkilötietoja) luovutetaan lisäksi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:lle tallennettavaksi hintaseurantapalveluun, jota kiinteistönvälittäjät käyttävät. Hintaseurantapalvelun tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa http://www.hintaseurantapalvelu.fi/tietosuoja.
 • Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Snooa Helsinki LKV Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on lisäksi oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
  

 

Yhteystiedot

Snooa Helsinki LKV Oy
Email: [email protected]
Puhelin: 040 530 9179
Y-tunnus: 2489275-2

Tietosuojaseloste

© 2023 Snooa Helsinki LKV Oy